Σας προμηθεύουμε τον πλήρη εξοπλισμό,

για να γνωρίσετε τον κόσμο του χειροποίητου πάγου!

  • ICE BLOCK MAKER H200
  • ICE BLOCK MAKER L200
  • ΓΕΡΑΝΟΣ ΠΑΓΟΚΟΛΟΝΑΣ
  • ΚΑΡΟΤΣΙ ΠΑΓΟΚΟΛΟΝΑΣ
  • SAW BENCH F 70

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ